За нас

„Сдружение на българските търговци“ е устойчива неправителствена организация, създадена с ясната мисия да подкрепя и насърчава търговията като жизнеспособна и важна сфера на икономиката. Посветени сме на защитата на интересите на нашите членове, които са производители, търговци и търговски мениджъри.

Като активен член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), нашето сдружение има възможността да участва в ключови индустриални и икономически инициативи, които засягат търговията и бизнеса като цяло. Това ни дава възможност да представляваме и защитаваме интересите на нашите членове на най-високо ниво, както и да участваме в разработването на политики и стратегии, които подпомагат и стимулират търговската дейност в България.

Вярваме, че колективните усилия на производители, търговци и търговски мениджъри са от съществено значение за развитието и успеха на тази важна и неразделна част от икономиката. Сътрудничеството и обменът на знания и опит между различните сегменти на търговската индустрия са ключови за постигане на добри резултати и за овладяване на предизвикателствата, свързани с тази динамична и конкурентна област.

В „Сдружение на българските търговци“ сме убедени, че сътрудничеството и обединението ни са силни оръжия в борбата срещу предизвикателствата, пред които е изправена търговията в България и в световен мащаб. Ние продължаваме да насърчаваме обмена на идеи и информация, обученията и образователните инициативи, които укрепват професионализма на нашите членове и способността им да се адаптират към променящите се условия на пазара.

„Сдружение на българските търговци“ не само сплотява професионалисти в търговската сфера, но и служи като катализатор за иновации и развитие в тази област. Ние продължаваме да вярваме, че съвместните ни усилия са ключът към укрепване на търговията като важен стълб на икономиката на България и към постигане на дългосрочен успех за нашите членове и за цялата индустрия.