Членство

Членове на „Сдружение на българските търговци” могат да бъдат само физически лица, които се определят като продавачи, търговци или търговски мениджъри и имат доказан опит като такива.

Членовете работят усилено за постигане целите на сдружението и ползват неговите ресурси.

Как да стана член?

Като попълните формуляра, който може да изтеглите от тук.

Кандидатурата ви ще да бъде предадена и одобрена от членовете на Управителния съвет в ….. дневен срок.

  • Какво получавам като член на сдружението?
  • достъп до общност от продавачи, търговци и търговски мениджъри – наети лица или собственици и управители на малък и среден бизнес, които са изправени пред еднотипни проблеми и заедно работят за тяхното разрешаване;
  • достъп до информация за събития, обучения и др.;
  • 3 безплатни обучения годишно за повишаване на професионалната компетентност и личностно развитие, организирани от сдружението;
  • отстъпки за събития, обучения и др. на партньорски организации;
  • отстъпки за юридическа подкрепа
  • Колко струва?

Членският внос е в размер на 120.00 лв. годишно. Той се плаща в пълния му размер при получаване на одобрение на кандидатурата и важи до съответната дата на следващата година.