Начало

КАКВО ЦЕЛИМ

Основната ни цел е да създадем професионална общност от физически лица, която да бъде от полза за търговците. Това ще рече:

Предоставянето на възможности за непрекъснато професионално развитие и подобрение на квалификацията.

Популяризиране на ключовата роля, която търговията играе в развитието на бизнеса и икономиката.

Създаване на мрежа от контакти, които да подпомагат и улесняват търговските операции и връзките между участниците.

Предоставяне на информация относно специфичните аспекти на различните видове търговия и конкретните ползи, които както производителите, така и потребителите могат да извлекат от тях.

Нашата идея е да създадем място, където търговците могат да се обединят и си сътрудничат в името на подобряване на техните бизнес практики и насърчаване на търговията като важен двигател на икономическия растеж.

КАКВО ПРАВИМ

За да реализираме нашите цели и да предоставим истинска стойност на нашите членове, ние организираме различни периодични събития:

Публични мероприятия, насочени към споделяне на идеи, добри практики и създаване на ценни контакти.

Обучения, целящи усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на нашите членове.

Срещи със специалисти в области като счетоводство, право, маркетинг, трудово право и други, които играят критична роля в развитието на търговската дейност.

Предоставяме съдействие при налагането на консултации с опитни адвокати, счетоводители и одитори – специалисти по отношение на нормативните и законови изисквания, свързани с търговската дейност.

Тези събития и ресурси се предоставят с цел нашите членове да бъдат в крак с последните тенденции и изисквания в индустрията и да имат възможността да подобрят своя бизнес и професионално развитие.

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ

Ако смятате, че имате какво да споделите и какво да научите в тази общност, то вие сте добре дошли.

„Сдружение на българските търговци” приема за свои членове само физически лица, които се определят като продавачи, търговци или търговски мениджъри и имат доказан опит като такива.

„Сдружение на българските търговци” с удоволствие би си партнирало с представители на други области, в качеството им на съветници по различни въпроси, с представители на институции и организации, чиито дейности могат да допринесат за развитието на търговията и търговците.

„Сдружение на българските търговци” ще бъде благодарно за подкрепата на търговски фирми, които желаят да се включат като спонсори и да подкрепят нашите инициативи за подобряване на търговската област. Ние вярваме в сътрудничеството и обмена на знания, които да допринесат за успешното развитие на търговията и бизнеса в България.