Защо взаимоотношенията са важни в бизнеса?

Всичко в живота е свързано. Две трети от живота ни преминава в работата. Взаимоотношенията в работата и бизнеса определят начина, по който се отнасяме към собственото си ежедневие.

Много хора отиват с нежелание, дори и с омраза на работа, само за да поддържат един изкуствен стандарт.

Истинският живот във всеки един момент е тук и сега. Важното е в това, което вършим да има емоция, любов, с желание да ставаме сутрин, да се усмихваме на работата, на колегите си. За да бъде всеки ден една радост, едно удоволствие.

Важна част от този процес са качествените взаимоотношения с хората на работното ни място. Няма смисъл да показваме сила и властност. Най-добрата механика на добрите взаимоотношения е емпатията, да действаме със съпричастност.

Много хора не умеят да боравят с глас и влияние. Опитват се да използват положението, което имат, за „да си купят” повече самочувствие. Не разбират, че това само пречи на взаимоотношенията им с околните. Не е нужно да демонстрираш сила и да отблъскваш хората.

Ръководител, който се отнася зле с подчинените си, създава неприятни чувства. Когато той влезе в стаята, всички млъкват и никой не смее да се обади. Като излезе, нали знаете какво се случва?

Всеки трябва да се замисли какво е чувството, което оставя след себе си, когато излезе от стаята. Когато ти с емпатия водиш хората, с които работиш и им покажеш чувството на разбирателство и съчувствие, ще имаш гаранцията, че те няма да говорят зад гърба ти. Няма по-важно нещо за успеха, от това, хората да ти дават усмивката си искрено.

„Успешният човек е успешен не заради спечелените пари, а заради искрените усмивки, които е получил!”  

Тошко Савов

Най-големите, най-успешните ръководители в света са хора, които винаги действат с емпатия към своите подчинени. Демонстрацията на власт и сила само еднократно може да сплаши работника. Властта понякога заслепява и кара човека винаги да вижда причината за проблемите в другите. Тази гледна точка е неработеща. Конфликтът всъщност е хубаво нещо, защото е носител на информация. Важното е критиката да бъде конструктивна, а не деструктивна.

Самата дума „взаимоотношения” подсказва къде е ключът към успеха: нужна е взаимност!

Ако разбереш какво чувства човекът отсреща, ще можеш много повече да го спечелиш за твоята кауза и той ще е готов доброволно и с желание да свърши двойно повече работа.

С това можем да направим крачка напред към това светът да стане по-добър, поне този около нас!