Данъци и срещи с НАП

Какво трябва да знае бизнеса за да спестява данъци и да е изряден пред държавата

Програма:

9:30 – 10 :00 – регистрация

10:00 – 12:00

Данъци и документи за бизнеса – как да предвидим данъците при съставянето на цената и какви документи е необходимо да предвидим за да сме изрядни

Лектор – Ваня Димитрова

12:00 – 13:30 – обяд

13:30:- 15:30

Глоби и проверки от НАП – какви документи изпраща и изисква НАП при проверка, можем ли да се справим и има ли повод за притеснение. Превенция от потенциални глоби

Лектор – Ваня Димитрова

15:30 – 16:00 Кафе

16:00 – 17:30

Среща с НАП – от какво всъщност се интересува приходната агенция , информация от първо лице. Въпроси и дискусии

Лектор – представител на НАП